Mūsu cerības - 2015, 01.03.2015.

Datums 01.03.2015.
Vieta Rīgā, Graudu ielā 68, Biznesa augstskolā "Turība"
Organizators Sporta un deju centrs "Viktorija"
Atbildīgais Ilzīte un Viktors Abramovi
Galvenais tiesnesis Valērijs Nazadze
Tiesneši
(A) Silvija Abramova
(B) Anna Baholdina
(C) Rihards Bergs
(D) Mindaugas Budvytis
(E) Liene Karimova
(F) Gediminas Kovaļauskas
(I) Jeļena Lavreņuka
(G) Rolands Malcāns
(H) Dmitrijs Morderers
(J) Jekaterina Pihtina
(K) Valērijs Nazadze
(L) Viola Abramova
Informators
Aleksandra Kurusova
Mūzika
Uģils Putniņš
Sekretāri
Andris Rudaks

B/D - (skate)

Rezultāts

Nr Vārds, uzvārds Klubs
1
Latvija
2
Latvija
3
Latvija
4
Latvija
5
Latvija
6
Latvija
7
Latvija
8
Latvija
9
Latvija
10
Latvija
11
Latvija
12
Latvija
13
Latvija
14
Latvija
15
Latvija
16
Latvija
17
Latvija
61
Latvija

Fināls

Nr W
EGJ
Ch
EGJ
Summa
1 222 232 2.17
2 222 232 2.17
3 222 233 2.33
4 223 222 2.17
5 222 222 2.00
6 333 322 2.67
7 333 323 2.83
8 223 222 2.17
9 222 333 2.50
10 332 222 2.33
11 333 332 2.83
12 333 233 2.83
13 322 333 2.67
14 333 333 3.00
15 333 333 3.00
16 333 233 2.83
17 222 232 2.17
61 222 222 2.00
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina

1. klases - (skate)

Rezultāts

Nr Vārds, uzvārds Klubs
61
Latvija
62
Latvija
63
Latvija
64
Latvija
65
Latvija
66
Latvija
67
Latvija
68
Latvija
69
Latvija
70
Latvija

Fināls

Nr W
CGJ
Ch
CGJ
Summa
61 332 232 2.50
62 233 233 2.67
63 333 333 3.00
64 333 333 3.00
65 222 333 2.50
66 323 323 2.67
67 333 233 2.83
68 332 122 2.17
69 233 332 2.67
70 223 122 2.00
 • (C) Rihards Bergs
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina

2. klases - (skate)

Rezultāts

Nr Vārds, uzvārds Klubs
31
Latvija
32
Latvija
33
Latvija

Fināls

Nr W
CEG
Ch
CEG
J
CEG
Summa
31 323 223 322 2.44
32 233 222 323 2.44
33 232 333 222 2.44
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns

3.- 4. klases - (skate)

Rezultāts

Nr Vārds, uzvārds Klubs
31
Latvija
32
Latvija
33
Latvija
34
Latvija

Fināls

Nr W
CEJ
Q
CEJ
Ch
CEJ
J
CEJ
Summa
31 222 122 212 122 1.75
32 332 233 223 333 2.67
33 233 233 333 333 2.83
34 233 233 333 232 2.67
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (J) Jekaterina Pihtina

5.- 6. klases - (skate)

Rezultāts

Nr Vārds, uzvārds Klubs
61
Latvija
62
Latvija

Fināls

Nr W
CGJ
Q
CGJ
Ch
CGJ
J
CGJ
Summa
61 322 232 322 332 2.42
62 333 333 233 333 2.92
 • (C) Rihards Bergs
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina

Meitenes solo 2000. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
31 1
Latvija
38 1
Latvija
37 1
Latvija
35 1
Latvija
34 1
Latvija
32 1
Latvija
33 1
Latvija
36 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CEJ
V
CEJ
Q
CEJ
Ch
CEJ
R
CEJ
J
CEJ
Summa
31 1 666 665 566 566 666 656 104/36
38 1 666 666 666 556 666 665 105/35
37 1 655 655 655 656 656 666 100/33
35 1 656 665 565 655 355 555 94/32
34 1 546 556 456 556 556 666 96/31
32 1 545 545 546 556 546 656 91/31
33 1 456 455 556 556 555 655 92/30
36 1 665 444 454 464 554 545 84/28
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (J) Jekaterina Pihtina

Meitenes solo 2003. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
62 1
Latvija
61 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CEG
Q
CEG
Ch
CEG
J
CEG
Summa
62 1 556 656 556 656 66/22
61 1 555 655 655 666 65/21
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns

Meitenes solo 2004. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
64 1
Latvija
62 1
Latvija
67 1
Latvija
66 1
Latvija
65 1
Latvija
63 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
EGJ
Q
EGJ
Ch
EGJ
J
EGJ
Summa
64 1 666 666 666 466 70/24
62 1 666 655 666 656 69/23
67 1 655 565 566 666 67/22
66 1 556 656 555 555 63/21
65 1 555 555 555 555 60/20
63 1 455 454 354 344 50/17
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina

Meitenes solo 2006. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
6 1
Latvija
7 1
Latvija
3 1
Latvija
1 1
Latvija
8 1
Latvija
5 1
Latvija
4 1
Latvija
2 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CEJ
Ch
CEJ
J
CEJ
Summa
6 1 666 666 666 54/18
7 1 656 666 666 53/18
3 1 556 556 556 48/15
1 1 665 645 444 44/15
8 1 445 556 565 45/14
5 1 555 334 646 41/14
4 1 655 354 444 40/13
2 1 545 445 344 38/13
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (J) Jekaterina Pihtina

Meitenes solo 2007. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
37 1
Latvija
34 1
Latvija
38 1
Latvija
49 1
Latvija
33 1
Latvija
41 1
Latvija
44 1
Latvija
46 1
Latvija
47 1
Latvija
35 2
Latvija
36 2
Latvija
53 2
Latvija
45 2
Latvija
32 2
Latvija
42 2
Latvija
43 2
Latvija
50 2
Latvija
51 2
Latvija
55 2
Latvija
40 2
Latvija
31 3
Latvija
39 3
Latvija
48 3
Latvija
54 3
Latvija
52 3
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CEG
Ch
CEG
Summa
37 1 656 566 34/12
34 1 666 565 34/11
38 1 666 556 34/11
49 1 655 666 34/11
33 1 566 565 33/11
41 1 555 666 33/11
44 1 556 656 33/11
46 1 665 565 33/11
47 1 565 566 33/11
35 2 666 455 32/11
36 2 656 555 32/11
53 2 656 555 32/11
45 2 655 565 32/10
32 2 555 565 31/10
42 2 555 556 31/10
43 2 565 555 31/10
50 2 655 555 31/10
51 2 555 565 31/10
55 2 545 556 30/10
40 2 455 555 29/10
31 3 545 445 27/9
39 3 346 545 27/9
48 3 445 545 27/9
54 3 355 445 26/9
52 3 345 445 25/8
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns

Meitenes solo 2008. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
10 1
Latvija
9 1
Latvija
15 1
Latvija
18 1
Latvija
6 1
Latvija
20 1
Latvija
17 1
Latvija
7 1
Latvija
8 1
Latvija
14 1
Latvija
13 2
Latvija
4 2
Latvija
12 2
Latvija
19 2
Latvija
24 2
Latvija
23 2
Latvija
1 2
Latvija
16 2
Latvija
22 2
Latvija
11 2
Latvija
21 3
Latvija
26 3
Latvija
28 3
Latvija
2 3
Latvija
27 3
Latvija
29 3
Latvija
3 3
Latvija
25 3
Latvija
5 3
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CGJ
Ch
CGJ
J
CGJ
Summa
10 1 666 666 666 54/18
9 1 666 566 666 53/18
15 1 566 666 666 53/18
18 1 656 666 666 53/18
6 1 656 665 666 52/18
20 1 666 566 656 52/18
17 1 656 465 665 49/17
7 1 456 565 666 49/16
8 1 556 556 656 49/16
14 1 556 555 666 49/16
13 2 666 655 355 47/16
4 2 456 566 455 46/16
12 2 566 455 555 46/16
19 2 465 565 455 45/15
24 2 655 355 455 43/15
23 2 555 454 455 42/14
1 2 456 344 444 38/13
16 2 455 354 344 37/13
22 2 454 354 354 37/12
11 2 354 354 354 36/12
21 3 656 556 --- 33/11
26 3 566 556 --- 33/11
28 3 656 556 --- 33/11
2 3 556 556 --- 32/10
27 3 556 556 --- 32/10
29 3 555 556 --- 31/10
3 3 556 455 --- 30/10
25 3 555 555 --- 30/10
5 3 355 556 --- 29/10
 • (C) Rihards Bergs
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina

0. klase - (pirmsskolas vecums)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
3 1
Latvija
4 2
Latvija
1 3
Latvija
2 4
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
EGJCH
Ch
EGJCH
3 1 21214 21111
4 2 12132 12224
1 3 33321 33333
2 4 44443 44442
Nr Vieta W Ch Summa
3 1 2 1 3
4 2 1 2 3
1 3 3 3 6
2 4 4 4 8
W
Nr Vieta 1234
2 4 - - 15
3 2 24/64 -
4 1 24/65 -
1 3 125 -
Ch
Nr Vieta 1234
2 4 - 115
3 1 4 - - -
4 2 14 - -
1 3 - - 5 -
Kopā
Nr Vieta WCh 1234 Summa
3 1 2 1 1/1 - - - 3
4 2 1 2 1/1 - - - 3
1 3 3 3 - - - - 6
2 4 4 4 - - - - 8
Noteikumu #11, vieta:1
Nr Vieta 1234
4 2 38 - -
3 1 6 - - -
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina
 • (C) Rihards Bergs
 • (H) Dmitrijs Morderers

1. klase

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
2 1
Latvija
3 2
Latvija
5 3
Latvija
4 4
Latvija
6 5
Latvija
1 6
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CEGJH
Ch
CEGJH
2 1 22232 12311
3 2 13111 35233
5 3 31324 21122
4 4 54456 43445
6 5 45645 54556
1 6 66563 66664
Nr Vieta W Ch Summa
2 1 2 1 3
3 2 1 3 4
5 3 3 2 5
4 4 4.5 4 8.5
6 5 4.5 5 9.5
1 6 6 6 12
W
Nr Vieta 123456
1 6 - - 1125
3 1 4 - - - - -
5 3 124 - - -
2 2 - 4 - - - -
4 4.5 - - - 24/185/24
6 4.5 - - - 24/185/24
Ch
Nr Vieta 123456
1 6 - - - 115
3 3 - 14 - - -
2 1 3 - - - - -
6 5 - - - 14 -
4 4 - - 14 - -
5 2 25 - - - -
Kopā
Nr Vieta WCh 123456 Summa
2 1 2 1 - - - - - - 3
3 2 1 3 - - - - - - 4
5 3 3 2 - - - - - - 5
4 4 4.5 4 - - - - - - 8.5
6 5 4.5 5 - - - - - - 9.5
1 6 6 6 - - - - - - 12
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina
 • (H) Dmitrijs Morderers

2. klase

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
71 1
Latvija
65 2
Latvija
69 3
Latvija
68 4
Latvija
66 5
Latvija
64 6
Latvija
67 7
Latvija
63 8
Latvija
70 9
Latvija
72 10
Latvija
62 11
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
EGJCH
Ch
EGJCH
J
EGJCH
71 1 21111 11113 11213
65 2 32222 33221 22121
69 3 55433 52432 53332
68 4 43654 44645 44545
66 5 14345 26566 36666
64 6 66566 65354 65454
Nr Vieta W Ch J Summa
71 1 1 1 1 3
65 2 2 2 2 6
69 3 4 3 3 10
68 4 5 4 4 13
66 5 3 6 6 15
64 6 6 5 5 16
W
Nr Vieta 123456
65 2 - 4 - - - -
71 1 4 - - - - -
68 5 - - 13/11 - -
64 6 - - - - 15
66 3 1124 - -
69 4 - - 23/10 - -
Ch
Nr Vieta 123456
71 1 4 - - - - -
66 6 - 11125
69 3 - 23 - - -
65 2 13 - - - -
68 4 - - - 3 - -
64 5 - - 124 -
J
Nr Vieta 123456
66 6 - - 1115
64 5 - - - 24 -
71 1 3 - - - - -
68 4 - - - 3 - -
69 3 - 14 - - -
65 2 25 - - - -
Kopā
Nr Vieta WChJ 123456 Summa
71 1 1 1 1 - - - - - - 3
65 2 2 2 2 - - - - - - 6
69 3 4 3 3 - - - - - - 10
68 4 5 4 4 - - - - - - 13
66 5 3 6 6 - - - - - - 15
64 6 6 5 5 - - - - - - 16

1/2 fināls

Nr Vieta W
EGJCH
Ch
EGJCH
J
EGJCH
Summa
65 1-2 XXXXX XXXXX XXXXX 15
71 1-2 XXXXX XXXXX XXXXX 15
68 3-4 XXXX- XX-XX XX-XX 12
69 3-4 XX-XX XXXXX X-XX- 12
66 5 XXXXX X--X- X-X-- 9
64 6 --X-- XXXXX --X-X 8
67 7 -XXX- --X-- -X-XX 7
63 8 ----- --X-X -XXXX 6
70 9 X---X ----- X---- 3
72 10 ----- -X--- -X--- 2
62 11 ----X ----- ----- 1
 • (E) Liene Karimova
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina
 • (C) Rihards Bergs
 • (H) Dmitrijs Morderers

3. klase

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
63 1
Latvija
64 2
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CEJGH
Q
CEJGH
Ch
CEJGH
J
CEJGH
63 1 11121 11121 11111 11111
64 2 22212 22212 22222 22222
Nr Vieta W Q Ch J Summa
63 1 1 1 1 1 4
64 2 2 2 2 2 8
W
Nr Vieta 12
63 1 4 -
64 2 15
Q
Nr Vieta 12
64 2 15
63 1 4 -
Ch
Nr Vieta 12
63 1 5 -
64 2 - 5
J
Nr Vieta 12
63 1 5 -
64 2 - 5
Kopā
Nr Vieta WQChJ 12 Summa
63 1 1 1 1 1 - - 4
64 2 2 2 2 2 - - 8
 • (C) Rihards Bergs
 • (E) Liene Karimova
 • (J) Jekaterina Pihtina
 • (G) Rolands Malcāns
 • (H) Dmitrijs Morderers

4.- 6. klase

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
1 1
Latvija
2 2
Latvija
3 3
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
CGJEH
Q
CGJEH
Ch
CGJEH
J
CGJEH
1 1 11112 11111 21212 21211
2 2 22231 22222 12121 12132
3 3 33323 33333 33333 33323
Nr Vieta W Q Ch J Summa
1 1 1 1 2 1 5
2 2 2 2 1 2 7
3 3 3 3 3 3 12
W
Nr Vieta 123
1 1 4 - -
2 2 14 -
3 3 - 15
Q
Nr Vieta 123
1 1 5 - -
3 3 - - 5
2 2 - 5 -
Ch
Nr Vieta 123
2 1 3 - -
1 2 25 -
3 3 - - 5
J
Nr Vieta 123
1 1 3 - -
2 2 24 -
3 3 - 15
Kopā
Nr Vieta WQChJ 123 Summa
1 1 1 1 2 1 - - - 5
2 2 2 2 1 2 - - - 7
3 3 3 3 3 3 - - - 12
 • (C) Rihards Bergs
 • (G) Rolands Malcāns
 • (J) Jekaterina Pihtina
 • (E) Liene Karimova
 • (H) Dmitrijs Morderers

2008. un jaun. - (1. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
34 1
Latvija
32 2
Latvija
33 3
Latvija
39 4
Latvija
36 5
Latvija
35 6
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCFH
Ch
ABCFH
Summa
34 1 65666 65666 58/36
32 2 66666 56656 58/35
33 3 65656 66656 57/35
39 4 56445 46445 47/27
36 5 46544 36454 45/26
35 6 44546 44446 45/25
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (H) Dmitrijs Morderers

2007. un jaun. - (1. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
65 1
Latvija
62 1
Latvija
67 1
Latvija
68 1
Latvija
66 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ACDFI
Ch
ACDFI
Summa
65 1 66566 66654 56/35
62 1 45555 46565 50/31
67 1 33443 44553 38/23
68 1 33433 33443 33/19
66 1 33433 33433 32/18
 • (A) Silvija Abramova
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka

2007. un jaun. - (1.- 2. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
67 1
Latvija
70 1
Latvija
69 1
Latvija
62 2
Latvija
71 2
Latvija
61 2
Latvija
74 2
Latvija
72 3
Latvija
66 3
Latvija
73 3
Latvija
68 3
Latvija
65 3
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCIH
Ch
ABCIH
J
ABCIH
Summa
67 1 65666 66665 63656 84/53
70 1 65666 66656 64664 84/52
69 1 45666 55656 55666 82/50
62 2 45556 65565 35565 76/46
71 2 46555 46556 46555 76/46
61 2 54555 54565 54565 74/45
74 2 64555 64454 65555 74/43
72 3 54556 44556 34555 71/43
66 3 44544 45555 45555 69/42
73 3 54554 54555 43444 66/41
68 3 44445 45545 35554 66/40
65 3 44555 44455 33444 63/38
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (H) Dmitrijs Morderers

2007. un jaun. - (2.- 3. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
3 1
Latvija
2 1
Latvija
4 1
Latvija
1 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
BCDFI
Q
BCDFI
Ch
BCDFI
J
BCDFI
Summa
3 1 66646 45556 55665 56666 109/67
2 1 65656 56664 66555 56536 107/66
4 1 56566 55655 65665 55556 108/64
1 1 56556 55543 56545 46645 99/60
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka

2006. un jaun. - (1. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
1 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCDH
Ch
ABCDH
Summa
1 1 11111 11111 10/6
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (H) Dmitrijs Morderers

2006. un jaun. - (1.- 2. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
33 1
Latvija
36 1
Latvija
32 1
Latvija
34 1
Latvija
37 1
Latvija
39 1
Latvija
35 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ADFIH
Ch
ADFIH
J
ADFIH
Summa
33 1 55545 56665 56565 79/48
36 1 56546 46656 46635 77/48
32 1 56666 46555 35545 76/47
34 1 46456 55445 46546 73/44
37 1 55545 55554 55434 69/43
39 1 55645 45555 35444 69/42
35 1 44344 45445 34434 59/36
 • (A) Silvija Abramova
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (H) Dmitrijs Morderers

2006. un jaun. - (2.- 3. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
61 1
Latvija
62 1
Latvija
66 1
Latvija
63 1
Latvija
65 1
Latvija
64 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCIH
Q
ABCIH
Ch
ABCIH
J
ABCIH
Summa
61 1 66666 66666 66666 65665 118/71
62 1 55666 55666 66666 55666 114/69
66 1 45656 56666 56666 45665 110/68
63 1 55655 45556 46666 56656 107/65
65 1 34444 44454 45645 45566 90/54
64 1 54554 44544 44454 44554 87/51
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (H) Dmitrijs Morderers

2005. un jaun. - (1.- 2. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
5 1
Latvija
4 1
Latvija
1 1
Latvija
3 2
Latvija
6 2
Latvija
2 2
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
BCDFH
Ch
BCDFH
J
BCDFH
Summa
5 1 66666 66666 66666 90/54
4 1 56666 56665 56666 86/53
1 1 55555 46656 54655 77/47
3 2 55444 55554 65555 72/43
6 2 55555 55555 44545 72/43
2 2 45544 46555 55544 70/42
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (H) Dmitrijs Morderers

2005. un jaun. - (2.- 3. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
31 1
Latvija
35 1
Latvija
32 2
Latvija
33 2
Latvija
34 2
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABDIH
Q
ABDIH
Ch
ABDIH
J
ABDIH
Summa
31 1 65665 65655 65666 65565 111/67
35 1 46556 56656 56656 46656 109/67
32 2 45655 44554 45665 46666 101/62
33 2 55555 44555 46566 45565 100/61
34 2 44555 45654 45665 35664 97/59
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (H) Dmitrijs Morderers

2004. un jaun. - (1.- 2. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
7 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCDI
Q
ABCDI
Ch
ABCDI
J
ABCDI
Summa
7 1 11111 11111 11111 11111 20/12
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (I) Jeļena Lavreņuka

2004. un jaun. - (2.- 3. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
32 1
Latvija
31 1
Latvija
33 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCFH
Q
ABCFH
Ch
ABCFH
J
ABCFH
Summa
32 1 56666 46665 56665 36665 110/69
31 1 66666 55665 46665 36566 110/68
33 1 55565 55656 55666 45655 106/63
 • (A) Silvija Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (H) Dmitrijs Morderers

2003. un jaun. - (2.- 3. līmenis)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
74 1
Latvija
73 1
Latvija
63 1
Latvija
61 1
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
BCFIH
Q
BCFIH
Ch
BCFIH
J
BCFIH
Summa
74 1 66666 66666 66666 66656 119/72
73 1 55545 55555 55545 55556 99/60
63 1 45556 55556 45645 44445 96/56
61 1 46635 45335 45544 55656 93/56
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (H) Dmitrijs Morderers

Hobby Bronze - (ST)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
15 1
Lietuva
16 2
Lietuva
3 3 Vytautas Černiauskas
Monika Vaičiulytė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
1 4 Mindaugas Kišonas
Eligija Rimkutė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
10 5
Latvija
13 6 Evaldas Makrickas
Ekaterina Makrickiene
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
2 7 Aleksandrs Ozerskis
Irina Ozerska
Viktorija
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
LBDFI
T
LBDFI
Q
LBDFI
15 1 35121 46121 53111
16 2 72373 31362 61353
3 3 51232 64213 26435
1 4 46444 75446 12542
10 5 14556 22654 45276
13 6 67615 57535 77624
2 7 23767 13777 34767
Nr Vieta W T Q Summa
15 1 1 1 1 3
16 2 3 2 3 8
3 3 2 3 4 9
1 4 4 6 2 12
10 5 5 4 5 14
13 6 6 5 6 17
2 7 7 7 7 21
W
Nr Vieta 1234567
16 3 - 13 - - - -
13 6 111124 -
1 4 - - - 4 - - -
2 7 - 12223 -
10 5 11124 - -
3 2 13/5 - - - - -
15 1 23/4 - - - - -
T
Nr Vieta 1234567
15 1 23 - - - - -
2 7 1122225
16 2 124 - - - -
13 5 - - 114 - -
10 4 - 223 - - -
1 6 - - - 23 - -
3 3 123 - - - -
Q
Nr Vieta 1234567
13 6 - 11223/12 -
10 5 - 1123 - -
3 4 - 123 - - -
2 7 - - 1223/13 -
16 3 113 - - - -
1 2 13 - - - - -
15 1 3 - - - - - -
Kopā
Nr Vieta WTQ 1234567 Summa
15 1 1 1 1 - - - - - - - 3
16 2 3 2 3 - - - - - - - 8
3 3 2 3 4 - - - - - - - 9
1 4 4 6 2 - - - - - - - 12
10 5 5 4 5 - - - - - - - 14
13 6 6 5 6 - - - - - - - 17
2 7 7 7 7 - - - - - - - 21
 • (L) Viola Abramova
 • (B) Anna Baholdina
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka

Hobby Silver - (ST)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
20 1
Latvija
12 2 Aivaras Kalinauskas
Dovilė Šliauterytė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
21 3
Lietuva
10 4 Valters Sproģis-Tīrelis
Svetlana Poļakova
Forte
Latvija
2 5 Aleksandrs Ozerskis
Irina Ozerska
Viktorija
Latvija
13 6 Evaldas Makrickas
Ekaterina Makrickiene
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva

Fināls

Nr Vieta W
BCDFK
T
BCDFK
V
BCDFK
Q
BCDFK
20 1 11241 11321 21322 11321
12 2 35312 65233 55211 44212
21 3 44154 32152 13166 25143
10 4 22433 24644 42543 52566
2 5 63666 43466 34455 33654
13 6 56525 56515 66634 66435
Nr Vieta W T V Q Summa
20 1 1 1 1 1 4
12 2 2 3 2 2 9
21 3 4 2 3 3 12
10 4 3 4 4 5.5 16.5
2 5 6 5 5 4 20
13 6 5 6 6 5.5 22.5
W
Nr Vieta 123456
20 1 3 - - - - -
2 6 - - 1115
13 5 - 1114 -
12 2 124/9 - - -
21 4 1114 - -
10 3 - 24/10 - - -
T
Nr Vieta 123456
20 1 3 - - - - -
13 6 11114 -
12 3 - 13 - - -
10 4 - 114 - -
2 5 - - 13 - -
21 2 13 - - - -
V
Nr Vieta 123456
13 6 - - 1225
12 2 23 - - - -
20 1 14 - - - -
21 3 223 - - -
2 5 - - 13 - -
10 4 - 124 - -
Q
Nr Vieta 123456
13 5.5 - - 123/125/24
10 5.5 - 1113/125/24
20 1 3 - - - - -
12 2 13 - - - -
21 3 123 - - -
2 4 - - 23 - -
Kopā
Nr Vieta WTVQ 123456 Summa
20 1 1 1 1 1 - - - - - - 4
12 2 2 3 2 2 - - - - - - 9
21 3 4 2 3 3 - - - - - - 12
10 4 3 4 4 5.5 - - - - - - 16.5
2 5 6 5 5 4 - - - - - - 20
13 6 5 6 6 5.5 - - - - - - 22.5
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (K) Valērijs Nazadze

Hobby Gold + Open - (ST)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
17 1
Latvija
5 2 Harijs Zablockis
Nalda Zablocka
Viktorija
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
LDFIK
T
LDFIK
V
LDFIK
F
LDFIK
Q
LDFIK
17 1 11111 21222 11211 11121 11211
5 2 22222 12111 22122 22212 22122
Nr Vieta W T V F Q Summa
17 1 1 2 1 1 1 6
5 2 2 1 2 2 2 9
W
Nr Vieta 12
17 1 5 -
5 2 - 5
T
Nr Vieta 12
5 1 4 -
17 2 15
V
Nr Vieta 12
17 1 4 -
5 2 15
F
Nr Vieta 12
17 1 4 -
5 2 15
Q
Nr Vieta 12
5 2 15
17 1 4 -
Kopā
Nr Vieta WTVFQ 12 Summa
17 1 1 2 1 1 1 - - 6
5 2 2 1 2 2 2 - - 9
 • (L) Viola Abramova
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (K) Valērijs Nazadze

Hobby Bronze - (LA)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
13 1 Evaldas Makrickas
Ekaterina Makrickiene
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
3 2 Vytautas Černiauskas
Monika Vaičiulytė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
16 3
Lietuva
10 4
Latvija
18 5
Lietuva

Fināls

Nr Vieta Ch
BCDFK
R
BCDFK
J
BCDFK
13 1 21211 11111 11211
3 2 32422 22322 32322
16 3 14153 34243 23143
10 4 43545 43534 44534
18 5 55334 55455 55455
Nr Vieta Ch R J Summa
13 1 1 1 1 3
3 2 2 2 2 6
16 3 3 3 3 9
10 4 5 4 4 13
18 5 4 5 5 14
Ch
Nr Vieta 12345
16 3 223 - -
18 4 - - 23/10 -
13 1 3 - - - -
10 5 - - 13/11 -
3 2 - 3 - - -
R
Nr Vieta 12345
18 5 - - - 15
16 3 - 13 - -
13 1 5 - - - -
10 4 - - 24 -
3 2 - 4 - - -
J
Nr Vieta 12345
18 5 - - - 15
13 1 4 - - - -
10 4 - - 14 -
3 2 - 3 - - -
16 3 124 - -
Kopā
Nr Vieta ChRJ 12345 Summa
13 1 1 1 1 - - - - - 3
3 2 2 2 2 - - - - - 6
16 3 3 3 3 - - - - - 9
10 4 5 4 4 - - - - - 13
18 5 4 5 5 - - - - - 14
 • (B) Anna Baholdina
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (K) Valērijs Nazadze

Hobby Silver - (LA)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
1 1 Mindaugas Kišonas
Eligija Rimkutė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Latvija
13 2 Evaldas Makrickas
Ekaterina Makrickiene
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
20 3
Latvija
12 4 Aivaras Kalinauskas
Dovilė Šliauterytė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
3 5 Vytautas Černiauskas
Monika Vaičiulytė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
11 6 Sergejs Pipars
Anatasija Lapteva
Vita
Latvija
5 7 Harijs Zablockis
Nalda Zablocka
Viktorija
Latvija
2 8 Aleksandrs Ozerskis
Irina Ozerska
Viktorija
Latvija
10 9 Valters Sproģis-Tīrelis
Svetlana Poļakova
Forte
Latvija

Fināls

Nr Vieta S
LCDFI
Ch
LCDFI
R
LCDFI
J
LCDFI
1 1 11211 11112 11111 11111
13 2 72122 73225 53423 63224
20 3 33464 22466 32365 22365
12 4 27655 34331 26642 75542
3 5 65343 66553 75234 34433
11 6 56737 45747 44556 56656
5 7 44576 57674 67777 47777
Nr Vieta S Ch R J Summa
1 1 1 1 1 1 4
13 2 2 3 2 2 9
20 3 3 4 3 3 13
12 4 5 2 4 5 16
3 5 4 5 5 4 18
11 6 7 6 6 6 25
5 7 6 7 7 7 27
S
Nr Vieta 1234567
1 1 4 - - - - - -
13 2 14 - - - - -
12 5 - 1113/12 - -
11 7 - - 1123 -
3 4 - - 23 - - -
20 3 - - 24 - - -
5 6 - - - 23/13 - -
Ch
Nr Vieta 1234567
5 7 - - - 123 -
1 1 4 - - - - - -
12 2 114 - - - -
20 4 - 223 - - -
13 3 - 23 - - - -
3 5 - - 113/135 -
11 6 - - - 23/133 -
R
Nr Vieta 1234567
5 7 - - - - - 15
1 1 5 - - - - - -
12 4 - 223/8 - - -
13 2 - 13/84 - - -
3 5 - 123/9 - - -
20 3 - 13/83 - - -
11 6 - - - 24 - -
J
Nr Vieta 1234567
1 1 5 - - - - - -
13 2 - 23/74 - - -
20 3 - 23/73 - - -
3 4 - - 3/9 - - - -
12 5 - 1124 - -
5 7 - - - 1115
11 6 - - - - 25 -
Kopā
Nr Vieta SChRJ 1234567 Summa
1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 4
13 2 2 3 2 2 - - - - - - - 9
20 3 3 4 3 3 - - - - - - - 13
12 4 5 2 4 5 - - - - - - - 16
3 5 4 5 5 4 - - - - - - - 18
11 6 7 6 6 6 - - - - - - - 25
5 7 6 7 7 7 - - - - - - - 27

1/2 fināls

Nr Vieta S
LCDFI
Ch
LCDFI
R
LCDFI
J
LCDFI
Summa
1 1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 20
13 2-3 XXXXX -XXXX -XXXX XXXXX 18
20 2-3 XXXXX XXXXX XXX-X XXX-X 18
3 4 --XXX XXXXX XXXXX X-XXX 17
12 5 --XX- XXXXX X-XXX -XXXX 15
5 6-7 XX--X X-X-X X-X-- X-X-- 10
11 6-7 -XXXX -X-X- -X-X- -X-X- 10
2 8 XX--- X---- XX-X- XX-X- 9
10 9 X---- ----- ----X ----X 3
 • (L) Viola Abramova
 • (C) Rihards Bergs
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka

Hoby Gold + Open - (LA)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
8 1 Darijus Krasauskas
Jekaterina Magomedova
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
19 2 Juris Maskalān
Agnese Maskalāne
Deju studija "7"
Latvija
14 3 Jonas Boguševičius
Monika Gedgaudaitė
KTU šokių klubas "Viesulas"
Lietuva
22 4
Latvija

Fināls

Nr Vieta S
LDFIK
Ch
LDFIK
R
LDFIK
Pd
LDFIK
J
LDFIK
8 1 11222 23231 22321 12311 34333
19 2 24133 32122 14144 23132 11121
14 3 43311 14313 33213 34223 23212
22 4 32444 41444 41432 41444 42444
Nr Vieta S Ch R Pd J Summa
8 1 1 2 1 1 3 8
19 2 3 1 4 2 1 11
14 3 2 3 2 3 2 12
22 4 4 4 3 4 4 19
S
Nr Vieta 1234
14 2 224/8 -
8 1 25 - -
19 3 124/9 -
22 4 - 125
Ch
Nr Vieta 1234
14 3 224 -
8 2 13 - -
19 1 14 - -
22 4 1115
R
Nr Vieta 1234
14 2 125 -
8 1 14 - -
19 4 2225
22 3 123 -
Pd
Nr Vieta 1234
14 3 - 24 -
8 1 3 - - -
19 2 13 - -
22 4 1115
J
Nr Vieta 1234
14 2 14 - -
8 3 - - 4 -
19 1 4 - - -
22 4 - 115
Kopā
Nr Vieta SChRPdJ 1234 Summa
8 1 1 2 1 1 3 - - - - 8
19 2 3 1 4 2 1 - - - - 11
14 3 2 3 2 3 2 - - - - 12
22 4 4 4 3 4 4 - - - - 19
 • (L) Viola Abramova
 • (D) Mindaugas Budvytis
 • (F) Gediminas Kovaļauskas
 • (I) Jeļena Lavreņuka
 • (K) Valērijs Nazadze